Ketua Penyunting

  • Muktafi Muktafi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Wakil Ketua Penyunting

Penyunting Ahli

  • Abdul Muhaya, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
  • Ahwan Mukarram, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
  • Alwan Khoiri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
  • Fauzan Saleh, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
  • Muchtar Solihin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Penyunting Pelaksana

  • Moh. Helmi Umam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
  • Ghozi Ghozi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
  • Nur Hasib, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Desain Cover

  • Muhammad Misbah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia