[1]
MuslihM. 2016. Tren Pengembangan Ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. 6, 1 (Jun. 2016), 220-247. DOI:https://doi.org/10.15642/teosofi.2016.6.1.220-247.