[1]
Anis, M. 2018. Kesepadanan Tekstual dan Ideologi Penerjemahan Arab-Jawa dalam Kitab Sharḥ al-Ḥikam. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. 8, 2 (Dec. 2018), 302-324. DOI:https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.343-365.