[1]
Rahmawati, R., Yahiji, K. and Mustakimah, M. 2018. Makna Zikir Bagi Jemaah Tarekat Naqshabandīyah Khālīdīyah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia di Kota Gorontalo. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. 8, 2 (Dec. 2018), 325-350. DOI:https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.325-350.