(1)
Rahmawati, R.; Yahiji, K.; Mustakimah, M. Makna Zikir Bagi Jemaah Tarekat Naqshabandīyah Khālīdīyah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Di Kota Gorontalo. TEOSOFI 2018, 8, 325-350.