(1)
SafikA. Ritual Pengikut Tarekat Shâdhilîyah Di Tambak Beras, Jombang-Jawa Timur. TEOSOFI 2011, 1, 160-174.