Anis, M. (2018). Kesepadanan Tekstual dan Ideologi Penerjemahan Arab-Jawa dalam Kitab Sharḥ al-Ḥikam. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 8(2), 302-324. https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.343-365