Podungge, R. (2018). Hubungan Muslim dan non-Muslim dalam Kerangka Inklusivisme. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 8(2), 509-533. https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.479-503