Rahmawati, R., Yahiji, K., & Mustakimah, M. (2018). Makna Zikir Bagi Jemaah Tarekat Naqshabandīyah Khālīdīyah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia di Kota Gorontalo. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 8(2), 325-350. https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.325-350