RAHMAWATI, R.; YAHIJI, K.; MUSTAKIMAH, M. Makna Zikir Bagi Jemaah Tarekat Naqshabandīyah Khālīdīyah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia di Kota Gorontalo. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, v. 8, n. 2, p. 325-350, 4 dez. 2018.