Muslih, Mohammad. 2016. “Tren Pengembangan Ilmu Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 6 (1), 220-47. https://doi.org/10.15642/teosofi.2016.6.1.220-247.