Podungge, Rulyjanto. 2018. “Hubungan Muslim Dan Non-Muslim Dalam Kerangka Inklusivisme”. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 8 (2), 509-33. https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.479-503.