Rahmawati, Rahmawati, Kasim Yahiji, and Mustakimah Mustakimah. 2018. “Makna Zikir Bagi Jemaah Tarekat Naqshabandīyah Khālīdīyah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Di Kota Gorontalo”. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 8 (2), 325-50. https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.325-350.