MuslihM. (2016) “Tren Pengembangan Ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 6(1), pp. 220-247. doi: 10.15642/teosofi.2016.6.1.220-247.