Rahmawati, R., Yahiji, K. and Mustakimah, M. (2018) “Makna Zikir Bagi Jemaah Tarekat Naqshabandīyah Khālīdīyah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia di Kota Gorontalo”, TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 8(2), pp. 325-350. doi: 10.15642/teosofi.2018.8.2.325-350.