[1]
SafikA., “Ritual Pengikut Tarekat Shâdhilîyah di Tambak Beras, Jombang-Jawa Timur”, TEOSOFI, vol. 1, no. 2, pp. 160-174, Dec. 2011.