Rahmawati, R., K. Yahiji, and M. Mustakimah. “Makna Zikir Bagi Jemaah Tarekat Naqshabandīyah Khālīdīyah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Di Kota Gorontalo”. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, Vol. 8, no. 2, Dec. 2018, pp. 325-50, doi:10.15642/teosofi.2018.8.2.325-350.