SafikA. “Ritual Pengikut Tarekat Shâdhilîyah Di Tambak Beras, Jombang-Jawa Timur”. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, Vol. 1, no. 2, Dec. 2011, pp. 160-74, doi:10.15642/teosofi.2011.1.2.160-174.