Rahmawati, Rahmawati, Kasim Yahiji, and Mustakimah Mustakimah. “Makna Zikir Bagi Jemaah Tarekat Naqshabandīyah Khālīdīyah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Di Kota Gorontalo”. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 8, no. 2 (December 4, 2018): 325-350. Accessed June 16, 2019. http://teosofi.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/234.